Ráiteas Beartas Teanga

Tá Glachta ag Marcas Mac Domhnaill le rún faoin dá theanga oifigiúla lena bhfuil Mac Domhnaill Dental tiomanta dá chuid seribhísó go léir a chur ar fáil i nGaeilge agus I mBéarla.

Leis seo aontaíonn go measann Mac Domhnaill Dental go bhfuil tosaíochta ag seachadadh seirbhísí go dátheangach agus tá sé tiomanta do sheirbhísí a thairiscint sa dá theanga oifigiúla ag gach leibhéal ábhartha. Tá sé ar intinn againn gach céim is gá a ghlacadh leis an sprioc seo a bhaint amach agus cinnteoimid nach mbeidh tionchar diúltach ag na bearta nua seo ar fhostaí ar bith.

Language Policy Statement

Marcas Mac Domhnaill has adopted a resolution on official languages that commits Mac Domhnaill Dental to make all of its services available in both Irish and English.

It is hereby agreed that Marcas Mac Domhnaill considers the delivery of bilingual service as a priority and commits itself to offering services in both official languages at all relevent levels. We intend to take all steps necesssary to achieve this goal and will ensure tht no employee is adversely affected by these new measures.

 

Úinéir/Owner: Marcas Mac Domhnaill         Dáta/Date: 10-05-2017

Where To Find Us

49 Upper Rock Street, Tralee, Co. Kerry

066 712 1457

fiacloir@gmail.com